Grauballe Børnegård

Grauballe Børnegård er en integreret institution og er en del af daginstitution Gudenåen.

Drenge der cykler

Vi har til huse på en ombygget gård. Børnehavens lokaler er fra 2005, og i 2008 fik vi en tilbygning til vuggestue.

Vi har 82 børnehavebørn, 32 vuggestuebørn og tilknyttet gæstedagpleje med plads til 5 dagplejebørn. Der er 27 ansatte.

Vi har næsten fuldkostordning i vuggestue og børnehave med formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmåltid. Der er forældrebetaling til kostordningen.

Vi er en funktionsopdelt institution, hvor de enkelte rum har forskellige funktioner. Der er voksne fordelt og sætter en aktivitet i gang i forhold til husets forskellige rum. Dette giver børnene mulighed for selv at vælge, hvilke aktiviteter de har lyst til at deltage i. Samtidig er børnene inddelt i basisgrupper og faste spisegrupper.

Børnehavens basisgrupper er: Svaler og Spurve

Vuggestuens basisgrupper er: Mejser og Finker

Velkommen i børnehaven:

Grauballe Børnegård er én af de 3 enheder i daginstitutionen Gudenåen.

Forældreansvar:

 • At barnet har tøj og fodtøj med hver dag som er afpasset årstiden. Husk navn i.
 • Medbringe 1 stk eftermiddagsfrugt hver mandag, og hver dag drikkedunk med vand og husk navn på.
 • Taster barnet IND i DayCare og påføre ca. afhentningstidspunkt, samt hvem der henter. Sig godmorgen og farvel – så vi ved at barnet er kommet eller er hentet.
 • Huske at taste barnet UD i Aula.
 • Tager kontakt til personalet efter behov.
 • Hjælper barnet til at forstå og indgå i de sociale fællesskaber ved at barnet:
  • siger goddag/farvel
  • har venner/legekammerater
  • rydder op efter legen
  • hjælper med oprydning inde og ude

Velkommen i vuggestuen:

Grauballe Børnegård er én af de 3 enheder i daginstitutionen Gudenåen.

Forældreansvar:

 • At barnet har tøj og fodtøj med hver dag som er afpasset årstiden. Husk navn i.
 • Medbringe 1 stk eftermiddagsfrugt hver mandag, og hver dag drikkedunk med vand og husk navn på.
 • Taster barnet IND i Aula og påføre ca. afhentningstidspunkt, samt hvem der henter. Sig godmorgen og farvel – så vi ved at barnet er kommet eller er hentet.
 • Huske at taste barnet UD i DayCare.
 • Tager kontakt til personalet efter behov.
 • Hjælper barnet til at forstå og indgå i de sociale fællesskaber ved at barnet:
  • siger goddag/farvel
  • har venner/legekammerater
  • rydder op efter legen
  • hjælper med oprydning inde og ude

Beskeder:

Er jeres barn syg eller holder fri, skal I give besked via Aula gerne inden kl. 9.00. Bliver barnet hentet af andre, skal vi have besked, dette skal skrives på Aula skærmene, HUSK også at give mundtlig besked til personalet. Hvis vi ikke har fået besked kan og må vi ikke udlevere barnet.

Garderoben:

Hvert barn har et garderoberum med barnets navn. I bedes holde orden på jeres barns garderobe-rum hver dag. Støvler sættes op, jakker hænges på plads og tegninger, pinde og sten fjernes. Hver fredag skal alt tages med hjem, så der kan blive gjort rent. Vådt tøj tages med hjem til tørre. HUSK navn i tøjet!

Glemt tøj og tøj uden navn vil blive lagt i reolen med de blå kasser. Vi tømmer og sorterer glemt tøj én gang om måneden og tøj uden navn sendes til genbrug eller bruges som skiftetøj i huset.

Skiftetøj:

Giv jeres barn tøj på, som passer til vejret og årstiden og som kan tåle at blive snavset. Alle børn skal medbringe et sæt skiftetøj fra inderst til yderst – gerne ekstra strømper.

Bleer:

Hvis jeres børnehavebarn bruger ble, skal I selv huske at medbringe bleer, som lægges på toilettet ved garderoben.

Sygdom:

Sundhedsstyrelsen har fastlagt regler for, hvornår et barn efter sygdom igen må komme i institutionen. Hovedreglen er, at syge børn ikke må komme i institutionen, og at et barn med smitsom sygdom først må modtages, når det ikke længere smitter.

Ved smitsomme sygdomme vil der være opslag på tavlen eller i Aula med oplysninger om sygdomsforløbet, symptomer og retningslinjer.

Barnet er rask, når det på sædvanlig måde kan deltage i aktiviteter – også udendørs og uden at kræve særlig pasning.

Medicin:

Vi giver ikke medicin medmindre det er lægeordineret på grund af kroniske sygdomme eks. astma. Medicinen skal være påført labels med barnet navn og medicindoseringen.

Sommer og sol:

Forældrenes opgave: Giv jeres barn solcreme på hjemmefra. Giv dit barn en solhat med bred skygge, så det dækker hoved, ansigt, ører og nakke. Giv dit barn løstsiddende tøj på af tætvævet stof. Tøj der dækker krop, arme – særligt overarme, ben – særligt lårene.

Læs Daginstitution Gudenåens Solpolitik her

Vores opgave: Vi smører børnene med solcreme om eftermiddagen, i ansigtet og på ben, hænder og fødder. Vi begrænser ophold i solen mellem kl. 12 og 15.

Fotografering:

Personalet tager fotos af børn og aktiviteter som fremvises i huset via Aula skærme eller opslag i huset.

Forældres fotografering er i henhold til Daginstitution Gudenåens retningslinjer

Fællesferiepasning:

Det er politisk besluttet at institutionerne har fællesferiepasning i følgende dage:

3 dage før påske, dagen efter Kr. Himmelfartsdag, uge 28, 29 og 30, samt mellem jul og nytår.

Der vil være enkelte institutioner, der er åbne for pasning af de børn, som har et reelt pasningsbehov – grundet forældrenes arbejde. Det kan ikke sikres, at der er personale med fra barnets hjemmeinstitution.

Hvilke institutioner der har ansvaret for fællesferiepasning, kan ses på opslagstavlen i garderoben eller på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

Lukkedage:

5. juni og 24. december

Modulordning:

I Silkeborg kommunes kan forældre vælge mellem 30, 40, 45 o g 46+ timers modul. Ved indmeldelsen i institutionen vælges det ønskede modul. Ændring af pasningsmodul kan ske med 1 måneds varsel, når der vælges et mindre modul. Ændring til større modul kan ske med 1 dags varsel. Ændring af modultimetallet, sker ved selvbetjening på den digitale pladsanvisning

Se mere på Børnepladsen

Udmeldelse:

Udmeldelse kan ske med mindst 1 måneds varsel og er gældende pr. 15. i måneden eller ved månedens udgang. Udmeldelse sker ved henvendelse til daglig leder og ved selvbetjening på den digitale pladsanvisning -

Se mere på Børnepladsen

I Grauballe Børnegård har vi næsten fuldkostordning for både vuggestue og børnehavebørn. 

Hvert barn i huset opfordres til at medbringe 1 stk. frugt hver mandag. Dette til udskæring ved eftermiddagens måltid i vuggestuen og i børnehaven. 

Alle børnehavebørn skal hver dag medbringe en drikkedunk m. vand, som sættes i basisgruppens køleskab. Husk navn på drikkedunken, samt at ta’ drikkedunken med hjem, for at rengøre den hjemme!

Børnehavebørn tilbydes kun mælk ved morgenmaden.

Morgenmad kl. 6.15 – 7.00

Vuggestue og børnehave børn som ikke har spist hjemmefra tilbydes morgenmad bestående af: havregrød, havregryn, cornflakes, rugbrød med ost.

Vuggestuen:

Formiddagsmad kl. 8.45 – 9.15:
Brød og grønsager/frugt.

Frokost kl. 10.45 – 11.15:
Børnene tilbydes varierende og næringsrigt kost bestående af fx fisk, kød, rugbrød med pålæg, grød, pasta/ris/kartofler og grønsager. Der tilbydes rugbrød 3 dage og 2 dage med varm mad om ugen. Derudover supplerer vi den daglige menu med kogte kartofler og grønsager til de yngste børn. Børnene får mælk til frokost.

Eftermiddagsmaden kl. 13.45 – 15:
Brød og grønsager/frugt.

Børnehaven:

Formiddagsbrød og grønt/frugt v/ morgensamlingen kl. 8.30 – 9.00

Frokost kl. 11:
Børnene tilbydes varierende og næringsrigt kost bestående af fx rugbrød med pålæg og grønt, suppe, grød, kød, salat, grøntsager, kartofler, pasta eller ris.

Eftermiddagsmåltid kl. 14:
Brød og frugt som spises ved bordet i køkkenet eller ude.

Læs Daginstitution Gudenåens Kostpolitik her

Økologi:

I Grauballe Børnegård har vi i oktober 2016 opnået det økologiske sølvmærke.

Vi har hele tiden fokus på at forøge den økologiske andel i vores kostordning.

Børn piller hvidkål

Vi vil kendes på værdierne Trivsel og Samarbejde, som skal være synlige og mærkbare i mødet med børn, forældre, personale og eksterne samarbejdspartnere.

For os giver værdierne mening, når de følges af handlinger, de udtrykker det vi gerne vil stå for og kendes på.

I Grauballe Børnegård arbejder vi efter gældende lovgivning bla. om pædagogiske læreplaner, samt Silkeborg kommunes Børne- og Unge politik, Mindset og Lærings- og trivselspolitik. 

 • Vi arbejder anerkendende og inkluderende med henblik på at skabe de bedste rammer for børns trivsel, læring og udvikling.

 • Vi skaber rammer for et inspirerende læringsmiljø med plads til alle.

 • Vi tilrettelægger pædagogisk praksis med passende udfordringer og med fokus på nærmeste udviklingszone. Vi tilgodeser børnenes behov for en overskuelig og genkendelig hverdag.

 • Vi har mod på at prøve nyt for at sikre trivsel, læring og udvikling.

 • Vi voksne respekterer og støtter op om børns leg og venskaber.

 • Vi tager børnenes perspektiv og børnene har medindflydelse på egen hverdag.

 • Vi vil skabe og vedligeholde gode børnerelationer.

Børn og pædagog læser en bog 

Funktionsopdelt institution:

Vi er en funktionsopdelt institution, hvor de enkelte rum har forskellige funktioner. Der er voksne fordelt og sætter aktiviteter i gang i forhold til husets forskellige rum, eksempelvis kreative aktiviteter i ateliet. Derved kan børnene selv vælge, hvilket rum eller aktivitet de har lyst til at deltage i. Lyst og nysgerrighed er drivkraften for læring.

Vi vil skabe selvstændige børn der kan vælge til og fra, og samtidig vil vi gøre hverdagen forudsigeligt for børnene.

Ved morgensamlingen kan børnene både se og høre om dagens planlagte- og spontane aktiviteter.

Samtidig er det vigtigt, at børnene har et gruppetilhørsforhold. Børnene er inddelt i basisgrupper med mindst 4 voksne. Basisgrupperne samles hver dag til frokost. Det er også basisgrupperne der tager på tur sammen. Basisgrupperne samles også til forskellige aktiviteter i huset.
Hver basisgruppe er fordelt i 2 mindre spisegrupper.

Hvert barn tilknyttes en primærvoksen, som følger barnet og som har fokus på barnets trivsel, udvikling og læring, samt er ansvarlig for forældresamtaler og er forældrenes primære kontaktperson.

Fordybelse er gavnligt for børn og voksne, det er derfor vigtigt, at de voksne der er i gang med aktivitet sammen med børnene, ikke afbrydes unødigt. Derfor er én af de voksne ”flyder”.
”Flyderens” funktion er, at tage imod børnene når de kommer i børnehaven, at vinke med de børn der har behov for dette. Det er ”flyderen” som viser børnene til rette i huset, tager imod beskeder, tager telefonen, hjælper ved toiletbesøg eller guider børnene til aktiviteterne.

På aktivitetstavlen kan ses, hvem der har flyderfunktionen henholdsvis før middag og efter middag.

Samarbejde

Samarbejdet mellem vuggestuen og børnehaven er vigtigt fordi der opstår et læringsmiljø, hvor børnene får muligheden for at lære af og om hinanden. Vi giver børnene tryghed ved, at de kender til alle voksne og til hele huset, dermed skabes større sammenhænge i barnets liv, samt gør at overgangen fra vuggestue til børnehave bliver mere naturlig.

Vi arbejder målrettet på, at vi har et fælles liv og på at være et helt hus.

Vuggestue og børnehavebørn mødes hver morgen til ”fælles morgenmad” og leg i fællesrummet. I løbet af dagen leger børnene fælles på legepladsen, under opsyn af personale fra vuggestue og børnehave. Børnene har mulighed for at besøge hinanden på tværs af aldersgrupperne. Børnehavebørn har mulighed for at søge tryghed i vuggestuen, og vuggestuebørnene kan søge udfordringer sammen med børnehavebørnene, og søskende kan mødes i løbet af dagen.  

Sidst på eftermiddagen mødes vi igen i børnehaven til fælles afslutning af dagen.

Vi har flere teamuger i løbet af året, hvor børn og personale har fælles aktiviteter tilrettelagt så både vuggestue- og børnehavebørn kan deltage.

I overgangen til børnehaven inviteres vuggestuebarnet til, at deltage i aktiviteter og frokost i børnehaven. De ældste vuggestuebørn får mulighed for at deltager i aktiviteter sammen med de yngste børnehavebørn, derved får børnene kendskab til børnehavens børn, rum og rutiner, samt lettere ved, at danne relationer til børn og voksne i børnehaven.

Aktiviteter:

Vi har fokus på aktiviteter i små og store børnefællesskaber. Vi ønsker at målrette den pædagogiske indsats og tilrettelægger aktiviteter som er tilpasset børnenes udvikling, trivsel, læring og behov. Vi ønsker, at venskaber og relationer på tværs af basisgrupperne er vigtige element i børnefællesskaberne, samt at det enkelte barn oplever sig som værdifuld i relation med jævnaldrende børn.

Vi prioriterer aktiviteter for kommende skolebørn med ugentlig aktivitetsdag for Maxigruppen.

I forbindelse med projekt Fremtidens Dagtilbud er vuggestuens børn opdelt i mindre grupper med 3 – 4 børn og én fast voksen. Hver gruppe har aktiviteter 2 formiddage om ugen omkring Kulturelle udtryksformer og værdier, krop og bevægelse eller Natur.  

Leg:

Vuggestue og børnehave prioriterer legens betydning for børns trivsel, udvikling og læring. Børnene lærer meget gennem leg.

I leg kan det enkelte barn lære på egen hånd, når det undersøger og eksperimenterer. Barnet lærer sig selv at kende, og når vi voksne anerkender det barnet er optaget af, vil barnet få en oplevelse af, at dét det foretager sig er betydnings- og meningsfyldt. Gennem relation i legen bliver barnet social kompetent og barnet lærer at danne venskaber. Ved hjælp af sproget lærer barnet, at forhandle med andre børn og at gå på kompromis.

Legen er et frirum for børn, hvor de kan fantasere, eksperimentere og bearbejde indtryk og oplevelser. I legen kan børn skabe deres egen magiske verden og de kan handle på eget initiativ og på egne betingelser.

Børnene leger fordi de har lyst og for dem er legen meningsfuldt og sjovt. Børn lærer af andre børn i legen og de lærer ved at efterligne børn og voksne.

Børn bliver i stand til at lytte til andres ideer og forslag, de lærer at løse en opgave i fællesskab og de lærer at lytte og se andre børns signaler og vise respekt for andres følelser og opfattelser af livet. I legen kan børn glemme tid og sted og får oplevelsen af samhørighed med andre børn.

Legen er en berigelse af det daglige liv for børn, og en livsvigtig proces, der er stærkt forbundet med læring.

Sprog:

Vi har særlig fokus på børns sproglige læring og udvikling, derfor har valgt at indrette et børnebibliotek, hvor indretning og inventar understøtter et sprogstimulerende læringsmiljø.

Vi har et bredt udvalg af børnelitteratur, både højtlæsningsbøger, billedbøger og emnebøger. Vi køber og låner bøger så vi både har klassisk og nyere børnelitteratur. Her har børnene mulighed for selv at kigge i bøger og få læst højt.

Der er altid voksne i biblioteket og vi skaber en stille og rolig atmosfære, så der er mulighed for, at børnene kan fordybe sig i bøgernes verden.

Vi tror på børnenes nysgerrighed overfor sproget bliver skærpet i kraft af at der bliver læst højt, kigget i og snakket om bøger, billeder, bogstaver og ord. Vi giver dermed gode muligheder for, at børnenes læser og skrivefærdigheder udvikles positivt.

Vi styrker børnenes sprog bla. ved Dialogisk læsning i små og større børnegrupper fx i børnebiblioteket, ved samlinger, frokostmåltiderne osv.

Digitale medier:

Læs om hvordan vi bruger digitale medier her 

De fysiske læringsmiljøer ude og inde:

De fysiske rammer i Grauballe Børnegård er gode og giver os mange muligheder for en god og aktiv hverdag, både inde og ude. Derfor har vi indrettet vore lokaler og udendørs arealer, så de understøtter børnenes forskellige behov.

Indendørs

Vi har store, lyse og rummelige lokaler som er indrettet til forskellige aktiviteter og funktioner. Vi har motorikrum, musik og bevægelsesrum, børnebibliotek, dukkekrog, kreativværksted og naturteknik.

De store rum bruges både som spise-, lege- og aktivitetsrum.

Udendørs

Legepladsens størrelse og indretning giver optimale muligheder for at udfordre motorikken. Legepladsen har cykelbane, ujævnt terræn, store bakker, kælkebakke, legeredskaber til at klatre, rutsje, gynge, vippe og krat hvor børnene kan gemme sig og være sig selv eller lege uforstyrret i mindre grupper, samt steder, hvor børnene må grave, lege i vandpytter og plørehuller.
Derudover er der indrettet en sanse- og urtehaver, som stimulerer børnene til at se, høre, føle og smage. Bålstedet bruges flittigt, her lærer børnene at lave mad, brød, popcorn og pandekager. Der er altid voksenopsyn ved bålet.

Vores stald er indrettet, så børnene kan få sansemotorisk udfoldelser og stimuli i hængekøjer, på klatrevæg, balancebomme, karruseller eller lege i kuglerummet, eller i hestebåsen m. saddel, grimme og andet tilbehør. Der er også mulighed for kreative aktiviteter med grove materialer fx ler, papmache  eller håndværksmæssige aktiviteter i udeværkstedet.

Med de mange muligheder for udfoldelser i de fysiske rammer er det oplagt, at børnene bliver inspireret og udfordret på alle måder i forhold til læreplanstemaerne.

Samarbejdet mellem forældre og personale er medvirkende til, at børn trives, udvikler sig og får en god dagligdag. Et godt samarbejde opnås via en åben og ligeværdig dialog med gensidig forståelse og respekt.

Informationer:

Vi informerer om hverdagens aktiviteter og hændelser via mundtlige beskeder, opslag på tavlen eller på DayCare skærmen. Nyhedsbreve m.m. formidles via DayCare. Her kan I holde jer orienteret om hverdagslivet og forskellige arrangementer.

Forældresamtaler:

Vi inviterer til en forældresamtale omkring 3 måneder efter at barnet er startet i institutionen. Desuden tilbydes en årlig forældresamtale, hvor vi afsætter 25 minutter til samtale om barnet. Barnets primærpædagog planlægger og inviterer til forældresamtalerne.

Førskole-samtalerne afholdes i november måned – året inden forventet skolestart, samtalerne kan kobles sammen med 5 års samtalerne.

Derudover kan I og vi aftale samtaler, hvis der er behov for dette.

Forældremøde:

Vi afholder forældremøde i efteråret, hvor der er valg til forældrebestyrelsen og til et lokalt Forældreudvalg.

Forældrebestyrelsen:

Der er en fælles forældrebestyrelse for hele Daginstitutionen Gudenåen. Grauballe Børnegård er repræsenteret med 2 forældre i forældrebestyrelsen: Gitte Ringgaard og Anne Møller. Suppleant er Lisbeth Vindum.

I er altid velkomne til at henvende jer til forældrebestyrelsen eller komme med forslag til emner, som kan behandles.

Forældreudvalg:

Forældreudvalget er en frivillig forældregruppe som planlægger og varetager Grauballe Børnegårds forældre- og familie arrangementer. Dine ideer og din hjælp er meget velkommen. Meld din ind i Forældreudvalget!

Sommerfest 2016 - Ansigtsmaling 

Referat fra forældreudvalget:

Referat fra forældreudvalgsmøde d. 28. juni 2016

 

Traditioner: 

I Grauballe Børnegård har vi fælles temauger, hvor personalet fra vuggestue og børnehave  planlægger tema og tilrettelægger aktiviteter som er tilpasset alle børn.

Årsplan:

Hvert år omdeles en kalender med planlagte aktiviteter i årets løb. I kalenderen står blandt andet følgende årstidsbestemte traditioner, som vi vægter højt:

 • Fastelavn
 • Temauger med skiftende Aktivitetstemaer.
 • "Bag for en sag” - børneaktivitet
 • ”Smagens dag” - børneaktivitet
 • Maxibørnenes ”Besøgsuge i O. klasse”
 • 112 dagen for Maxi-børn
 • Fællesudflugt Maxibørn og O. klasse
 • December-hygge og børnejulefrokost
 • Luciaoptog ved 0. klasse
 • Forældrearbejdsdag i foråret for børn, forældre og personale.
 • Sommerfest i juni måned. Festen er for børn, søskende, forældre og personale.
 • Forældrekaffe
 • Fællesspisning
 • Forældre juleglögg

Billede af kattedronningen og kattekongen

Gæstedagplejeordningen i Grauballe Børnegård:

Gæstehuset Viben er et tilbud til dagplejebørn og forældre om gæstedagpleje i lokalområdet.

Det er vores ønske, at skabe et tæt samarbejde og en sammenhæng imellem lokale dagplejere, børn, forældre og daginstitution i Grauballe.

Gæstehuset Viben åbnede 16. august 2016 og er et tilbud til dagplejebørn og - forældre, når lokale dagplejer har ferie, er på kursus eller er sygemeldt.Vi har plads til 8 børn.

Vore 2 erfarne medarbejdere har fokus på, at børnene skal opleve omsorg, tryghed, nærvær og udvikling.

Gæstehuset Viben har lokaler i nær tilknytning til vuggestuen i Grauballe Børnegård. Institutionen stiller lokaler, inventar og legetøj til rådighed til Gæstehuset.

Dagplejebørn og forældre kan benytte vuggestuens indgangsdør.

Velkommen til Gæstehuset Viben

vibe

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Her kan ses den seneste tilsynsrapport for Grauballe Børnegård:

Tilsynsrapport for Grauballe Børnegård

Vil du vide mere så se øvrige materiale vedrørende tilsynet

Baggrund for det pædagogiske tilsyn