Værdigrundlag

Vi vil med positiv tilgang tage udgangspunkt i vores fælles kerneopgave

Vores vision er at skabe og fastholde en kultur med nærværende voksne, hvor børnene er trygge og føler sig som en del af gruppen og hvor selvværd og samværsrelationer opbygges.

De 3 børnehavers vigtigste opgave er i samarbejde med forældre, dagpleje og skole at give barnet de optimale opvækstbetingelser i det samfund vi lever i.

Vi vil med positiv tilgang tage udgangspunkt i vores fælles kerneopgave:

Vi vil sammen med børnene skabe en hverdag, hvor de får:

  • Mod til at møde og udforske verden
  • Livsglæde og tro på sig selv
  • Lyst og evne til deltage i forpligtigende fællesskaber
  • og derigennem lære at forstå sig selv og andre