Social inklusion

I Daginstitutionen Gudenåen arbejder vi med social inklusion på flere niveauer