Daginstitutionen Gudenåen samarbejder med tre skoler og Silkeborg Kommunes dagleje:


Børnehuset Ans samarbejder med Ans Skole

Fårvang Børnehave samarbejder med Fårvang Skole

Grauballe Børnegård samarbejder med Grauballe Skole

Silkeborg Kommunes dagpleje


Vejledningspædagoger og psykologer - PPR

Alle daginstitutioner i Silkeborg Kommune har mulighed for at kontakte en vejledningspædagog eller en psykolog for at hente hjælp og vejledning i forhold til børns trivsel og udvikling i hjem og daginstitution.

Daginstitutionen Gudenåen har Jonna Nielsen som tilknyttet inklusionspædagog.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (eller PPR) er et tilbud, hvor forældre, lærere og pædagoger ved kommunens skoler og daginstitutioner kan henvende sig for at få råd og vejledning vedr. børn og unge mellem 0-17 år.
PPR arbejder med at sikre, at småbørn, børn i skolen og unge får tilbud, der kan sikre den bedst mulige udvikling inden for det kommunale børne- og ungdomsuddannelsessystem. PPR-psykologer i Silkeborg Kommune rådgiver og superviserer pædagoger i forbindelse med problemstillinger omkring et barn.
Dette kommer eksempelvis til udtryk gennem fokusmøderne, hvor vi som institution kan henvende os med et barn vi er bekymrede over.
Til disse møder, sidder typisk barnets primære pædagog, den daglige leder, sundhedsplejerske, psykolog og forældre. Her vendes bekymringer og problemstillinger med det formål at finde ud af, hvordan vi rent pædagogisk støtter bedst muligt op omkring det konkrete barn og de vanskeligheder barnet er i. Når en række tiltag er sat i gang uden nogen egentlig effekt, kan barnet indstilles til PPR.

I relation til daginstitutionerne kan PPR hjælpe, når der i forbindelse med barnet opleves:
Problemer med trivsel, generel udvikling, kontaktvanskeligheder, adfærdsmæssige problemer

Talepædagoger og to-sprogskonsulenter

Daginstitutionen Gudenåen samarbejder med Silkeborg Kommunes talepædagoger og to-sprogskonsulenter i det omfang det skønnes nødvendigt for det enkelte barn.

I vores samarbejde med vores faste talepædagoger Lissi Hytting (Børnehuset Ans) og Helle Lodberg Christensen (Grauballe Børnegård & Fårvang Børnehave), lægges der vægt på overordnet at støtte børn, der af en eller anden grund har vanskeligheder i den helt grundlæggende kommunikations- og sproglige udvikling.

Anderledes forholder det sig med de 2-sprogede børn. Her samarbejder vi med to-sprogskonsulent Hanne Middelhede og omdrejningspunktet for hendes arbejde er, at udvide børnenes forståelse af det danske sprog og ligeledes øge barnets aktive ordforråd mht. mestring af det danske sprog.