Daginstitutionen Gudenåens politikker

På linket herunder kan du læse om den fælles kostpolitik for Daginstitutionen Gudenåen

Kostpolitik Daginstitutionen Gudenåen

I Daginstitutionen Gudenåen, er det tilladt for forældre og pårørende at tage billeder til privat brug i forbindelse med arrangementer i institutionen og i institutionens regi – eksempelvis i forbindelse med en fødselsdag.

Det er forældrenes/de pårørendes ansvar at billederne ikke offentliggøres f.eks. på de sociale medier, Facebook, Twitter osv. i strid med persondataloven.

Læs mere her om hvad du må og ikke må offentliggøre.

Vedr. ovenstående, er det ledelse og personale, der har ansvaret for, hvornår der må tages billeder til fødselsdage og øvrige arrangementer.

Når Jeres barn bliver indskrevet i et børnehus i Gudenåen, skal I krydse af på oplysningsskemaet om der må offentliggøres billeder af Jeres barn på hjemmesiden.

Hvad er det vi gør i hverdagen – og hvad bruger vi fotos og video til?

  • Fotos og videoer bruges af medarbejderne til det pædagogiske arbejde med læring og formidling af det der sker i enhederne.
  • I hverdagen tager vi billeder af børnene som bruges til opslag i huset eller lægges ud på DayCare skærmene i børnehusene.
  • Indimellem optager vi børnene med video eller iPads i trivsels- og læringssituationer. Disse små korte film og billeder af børnenes læring i fællesskaber, vil vi gerne lægge på vores hjemmeside
  • Personalet og ledelsen har ansvaret for, at der orienteres om, hvornår der må tages billeder til fødselsdage og andre arrangementer, hvor forældrene er tilstede.
  • Når der tages foto og video i forbindelse med samarbejde i andre regi end i egen enhed, skal I godkende, hvad der bliver videresendt.

Silkeborg kommune har en række fælles strategier og politikker på 0-18-års-området.

Det drejer sig bland andet om Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik og Lærings- og Trivselspolitikken.

Læs mere om politikkerne og strategierne på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

Silkeborg Kommunes politikker og strategier på 0-18-års-området