Læreplaner

Det er daginstitutionens pædagogiske personales opgave at støtte, lede og udfordre børnene.

De styrkede pædagogiske læreplaner. Det fælles pædagogiske grundlag og de seks læreplanstemaer.

Læreplanerne skal forholder sig til følgende temaer:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab 

Læs mere om de pædagogiske læreplaner her