De pædagogiske læreplaner er et pædagogisk arbejdsredskab til at dokumentere de 0-6-åriges læring og udvikling.

Læreplanerne skal forholder sig til følgende temaer:

• Barnets alsidige personlige udvikling
• Sociale kompetencer
• Sprog
• Krop og bevægelse
• Naturen og naturfænomener
• Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere om de pædagogiske læreplaner her