Idrætscertificering

I de 2 børnehuse Fårvang og Ans, har vi valgt at sætte ekstra fokus på bevægelsesglæde, positive bevægelsesmiljøer og en bevægelseskultur.

I de 2 børnehuse Fårvang og Ans, har vi valgt at sætte ekstra fokus på bevægelsesglæde, positive bevægelsesmiljøer og en bevægelseskultur, hvor vi anerkender og respekterer kroppens egenværdi. ”Krop imiterer krop”, hvilket vil sige, at vi som mennesker lærer gennem kroppen og med kroppen.

Vi vil skabe en bevægelseskultur, hvor idræt, leg og bevægelse er i centrum og er en integreret og prioriteret del af børnehusets hverdag. Vi vil sikre os, at der er aktiviteter og legemiljøer, hvor alle børn fra de forsigtige til de voldsomme kan deltage og blive udfordret og opleve bevægelsesglæde.

Dette forløb foregik fra sommeren 2017 og 2 år frem. Begge personalegrupper fik i den forbindelse et mindre efteruddannelsesforløb og de 2 børnehuse er blevet certificeret som idrætsbørnehuse. Dagplejen deltog ligeledes i dette forløb med et par dagplejere fra hver by.