Samarbejdet mellem vuggestuen og børnehaven er vigtigt fordi der opstår et læringsmiljø, hvor børnene får muligheden for at lære af og om hinanden. Vi giver børnene tryghed ved, at de kender til alle voksne og til hele huset, dermed skabes større sammenhænge i barnets liv, samt gør at overgangen fra vuggestue til børnehave bliver mere naturlig.

Vi arbejder målrettet på, at vi har et fælles liv og på at være et helt hus.

Vuggestue og børnehavebørn mødes hver morgen til ”fælles morgenmad” og leg i fællesrummet. I løbet af dagen leger børnene fælles på legepladsen, under opsyn af personale fra vuggestue og børnehave. Børnene har mulighed for at besøge hinanden på tværs af aldersgrupperne. Børnehavebørn har mulighed for at søge tryghed i vuggestuen, og vuggestuebørnene kan søge udfordringer sammen med børnehavebørnene, og søskende kan mødes i løbet af dagen.  

Sidst på eftermiddagen mødes vi igen i børnehaven til fælles afslutning af dagen.

Vi har flere teamuger i løbet af året, hvor børn og personale har fælles aktiviteter tilrettelagt så både vuggestue- og børnehavebørn kan deltage.

I overgangen til børnehaven inviteres vuggestuebarnet til, at deltage i aktiviteter og frokost i børnehaven. De ældste vuggestuebørn får mulighed for at deltager i aktiviteter sammen med de yngste børnehavebørn, derved får børnene kendskab til børnehavens børn, rum og rutiner, samt lettere ved, at danne relationer til børn og voksne i børnehaven.