Kulturelle udtryksformer og værdier

Piger maler

Gennem et varieret tilbud af kulturelle udtryksformer får børnene indsigt og oplevelser, der danner grundlag for forståelse af de forskelligheder mennesker udtrykker sig på.

Mål:

 • at der bydes på et varieret materialeudvalg, der kan inspirere børn til at udtrykke sig kreativt.           
 • at børn får kendskab til forskellige musiske udtryksformer.
 • at de voksne er rollemodeller/dannelsespersoner f.eks. samtaler ved spisning.
 • at kunstneriske og kulturelle oplevelser er en del af børnenes institutionsliv.
 • at fastholde traditioner eks. Fastelavn, december hygge m.m.
 • at børn får kendskab til lokalhistorie og nærområdet.

Det gør vi:

 • ved at der er tilgang til tegneaktiviteter.
 • ved et varieret udbud af bøger, både til højtlæsning, kikke/samtale bøger og fagbøger.
 • ved at tilbyde værkstedsaktiviteter.
 • ved at gå ture.
 • ved at lave musik/sang/sanglege/motorik.
 • ved at se teaterstykker- selv lave små teaterlege.
 • ved at styrke rollelegen.
 • ved at markere højtider og fastholde traditioner.
 • ved at holde gode manerer ved spisning – hvordan man samtaler.
 • ved at børnene møder lyse æstetiske smukke rum.
 • ved at fortælle om lokalområdet og om dets kendetegn.