Piger maler

Gennem et varieret tilbud af kulturelle udtryksformer får børnene indsigt og oplevelser, der danner grundlag for forståelse af de forskelligheder mennesker udtrykker sig på.

Mål:

 • at der bydes på et varieret materialeudvalg, der kan inspirere børn til at udtrykke sig kreativt.           
 • at børn får kendskab til forskellige musiske udtryksformer.
 • at de voksne er rollemodeller/dannelsespersoner f.eks. samtaler ved spisning.
 • at kunstneriske og kulturelle oplevelser er en del af børnenes institutionsliv.
 • at fastholde traditioner eks. Fastelavn, december hygge m.m.
 • at børn får kendskab til lokalhistorie og nærområdet.

Det gør vi:

 • ved at der er tilgang til tegneaktiviteter.
 • ved et varieret udbud af bøger, både til højtlæsning, kikke/samtale bøger og fagbøger.
 • ved at tilbyde værkstedsaktiviteter.
 • ved at gå ture.
 • ved at lave musik/sang/sanglege/motorik.
 • ved at se teaterstykker- selv lave små teaterlege.
 • ved at styrke rollelegen.
 • ved at markere højtider og fastholde traditioner.
 • ved at holde gode manerer ved spisning – hvordan man samtaler.
 • ved at børnene møder lyse æstetiske smukke rum.
 • ved at fortælle om lokalområdet og om dets kendetegn.