Pige hænger på hovedet

En veludviklet motorik er en grundlæggende kompetence som har betydning for barnets selvværd og selvopfattelse, samt giver mod på nye udfordringer. Når barnet er sikker i sine kropsbevægelser, har det lettere ved at lege, spille bold, cykle, stå på rulleskøjter og opleve at have succes i legene.

Vi er dagligt på legepladsen, dens størrelse og indretning giver optimale muligheder for at udfordre motorikken. Legepladsen har cykelbane, ujævnt terræn, store bakker, legeredskaber til at klatre, rutsje, gynge, vippe og krat hvor børnene kan gemme sig eller lege uforstyrret i mindre grupper, samt steder, hvor børnene må grave, lege i vandpytter og plørehuller. Derudover er der indrettet en sansehave, som stimulerer børnene til at se, høre, føle og smage.

Indendørs tumler og leger børnene i motorikrummet, de kan bruge sansemotoriske redskaber i staldbygningen eller udfordrer sig selv på sjove motorikbaner i musikrummet. Desuden har vi Grauballe hallen til rådighed en gang ugentligt, hvor en gruppe børn har mulighed for alt fra boldspil til tarzanbaner.

Mål:

 • at styrke børnenes fysiske sundhed.
 • at skabe fysiske motiverende miljøer og aktiviteter ude og inde.
 • at give børnene glæden ved at bevæge sig.
 • at have øje for det enkelte barns styrker og svagheder, både grovmotorisk og finmotoriske.
 • at give børnene tryghed/mod til fysiske udfordringer.
 • at give børnene indsigt i kropsbevidsthed og kropsidentitet.
 • at give børnene indsigt i sammenhæng mellem kost og kroppens funktioner (sund/usund) eks. hvorfor skal vi drikke vand, når det er varmt.
 • at lave maddage med sund mad, hvor der tages udgangspunkt i børnenes ønsker og Sundhedsstyrelsens anbefalinger om sund kost.

Der gør vi:

 • ved at skabe et udemiljø, der på alle udviklingstrin giver udfordringer. dvs. mulighed for at klatre, at spille bold, cykle, grave og gynge.
 • ved at skabe glæde og trivsel i læringsmiljøet inde og ude. 
 • ved at alle sanser pirres og børn bliver nysgerrige på egen fysisk formåen.
 • ved at lave musik og bevægelse.
 • ved at tage på ture i skoven, hvor terræn giver mulighed for at klatre og bevæge sig på forskellig underlag.
 • ved at se det enkelte barns motoriske udviklingstrin og derudfra give barnet den rette vejledning og udfordring.
 • ved at tale om barnet krops muligheder, begrænsninger, køn og hjælpe barnet til at udvikle kropsbevidsthed og kropsidentitet.
 • ved at stimulere både den grovmotoriske udvikling (eks. ude) og den finmotoriske udvikling (tegne, klippe, klistre osv.)
 • ved at tilbyde forskellige værkstedsaktiviteter, der skærper sanserne, for eks. modellervoks, ler, vandlege, bagning og madlavning.