Børn snakker om billede

Sproget er en forudsætning for kommunikation og at kunne udtrykke sig selv, sine tanker og følelser. Sproget er en stor del af det sociale samvær mellem mennesker.
Sprogudvikling er afhængig af at børnene har voksne sprogmodeller, der lytter, fortæller og sætter ord på gøremål.

Mål:

 • at give børnene mulighed for at udvikle sig sproglig gennem dagligdagens aktiviteter.
 • at børn lærer at udtrykke ønsker og behov.
 • at skabe rum der kan stimulere børnenes sproglige fantasi og lyst til at lege med sproget.
 • at give mulighed for at støtte børnenes lyst til at lege med skriftsproget.
 • at være særlig opmærksomme på børn, der kan have svært ved at tilegne sig sprog.

Det gør vi:

 • ved samlinger at samtale med børnene, så de øver sig i at fortælle, genfortælle og lytte til andre.
 • ved at voksne i alle sammenhænge er talende omkring de ting der foregår.
 • ved Dialogisk læsning/-oplæsning, fortælling, rim, remser, sang og musik.
 • ved at støtte børnene i at udtrykke sig og hjælpe med sproglig konfliktløsning.
 • ved at gøre børnene opmærksomme på kropssproget – glad, ked eller sur.
 • ved at give børnene sproglige anvisninger de skal handle efter.
 • ved at indrette de fysiske rammer, så de er inspirerende for børnenes fantasi.
 • ved sammen med børnene at lege med sproget og lave fantasihistorier.
 • ved at give mulighed for at tegne, skrive og styrke børnenes finmotorik.
 • ved at børn med sprogvanskeligheder får en særlig opmærksomhed og støtte.