I Grauballe Børnegård er dokumentation med til at bevidstgøre værdien af vores arbejde, og et af grundlagene for pædagogiske diskussioner samt et redskab til evaluering af det pædagogiske arbejde i institutionen. Dokumentation skal give anledning til samtale og refleksion børnene imellem og børn og voksne imellem.

I Grauballe Børnegård dokumenterer vi blandt andet via fotos, videoklip som lægges digitalt på DayCare, iPads eller på husets storskærme og projektor. Dokumentation kan også være udstilling eller anvendelse af arbejder børnene i fællesskab har været med til at fremstille. Eks. græskarlygter som lyser, når man kommer til institutionen om morgenen, udsmykning af huset, bagværk til forældrekaffe m.m. Desuden deltager vi i Lokale og kommunale kunstudstillinger.

Beskrivelser af forløb eller hændelser kan laves i samarbejde mellem de børn og voksne, der har deltaget. Beskrivelserne kan udstilles sammen med fotos eller tegninger børn har lavet om deres oplevelser.

Billederne hjælper børnene til at fastholde, de indre billeder de har fået gennem en aktivitet, tur eller anden oplevelse. Børnene får ekstra mulighed for at sætte sprog på det, de har oplevet. Dette har en særdeles stor betydning for kommunikationen mellem børn og forældre, - det at barnet bliver i stand til at fortælle om dagens hændelser, og at forældrene kan spørge ud fra fotos og beskrivelser.