Barnets alsidige og personlige udvikling

Børn går på forhindringsbane

Personlig udvikling danner fundamentet til at blive et helt og socialt menneske.
Vi giver barnet forskelligartede oplevelser og stiller barnet overfor til og fravalg, så det i videst mulig omfang kan danne egen identitet.

Mål:

 • at børn mødes på tværs af alder og køn.
 • at børn føler sig som betydningsfulde/værdifulde individer i fællesskabet.
 • at børn bliver hørt og lyttet til.
 • at barnet bliver selvhjulpen.
 • at børn udvikler ansvarsfuldhed.
 • at børn lærer at reflektere over egne og andres handlemåder.
 • at barnet ser sig selv i forhold til familie, kammerater og dens omgivende samfund.
 • at barnet føler sig anerkendt og at det lærer at anerkende andre.
 • at børn kan/tør vise følelser (vrede, glæde, at give/tilgive, indrømme egne fejl, tackle frustrationer udvise forståelse i konflikter.
 • at børn føler ligeværdighed.

Det gør vi:

 • ved at sikre fælles aktiviteter hvor børn får kendskab til hinanden, små lærer af store og store får indsigt i de smås formåen.
 • ved bevidst at se alle børn og være oprigtig interesseret i det enkelte barns liv og færden.
 • ved at støtte barnet i at blive selvhjulpen i sin færden, ved spisning, konfliktløsning, påklædning.
 • ved at gøre barnet bevidst om dets værd for fællesskabet, tale om kammeratskaber, betydning i legerelationer
 • ved at delagtiggøre barnet i daglige gøremål så fællesskabet og dagen kan fungere (borddækning, oprydning, omsorg for andre)
 • ved at tale om, hvordan man kan tackle forskellige handlinger. (Når barnet får et nej til leg, når barnet er i konflikt, når barnet savner, når barnet føler afmagt)
 • ved at tale om relationer, familie, hvordan/hvor vi bor, hvordan andre bor,
 • ved at tale om normer og værdier, hvordan taler man til andre, hvordan virker talemåder på andre.