Børn går på forhindringsbane

Personlig udvikling danner fundamentet til at blive et helt og socialt menneske.
Vi giver barnet forskelligartede oplevelser og stiller barnet overfor til og fravalg, så det i videst mulig omfang kan danne egen identitet.

Mål:

 • at børn mødes på tværs af alder og køn.
 • at børn føler sig som betydningsfulde/værdifulde individer i fællesskabet.
 • at børn bliver hørt og lyttet til.
 • at barnet bliver selvhjulpen.
 • at børn udvikler ansvarsfuldhed.
 • at børn lærer at reflektere over egne og andres handlemåder.
 • at barnet ser sig selv i forhold til familie, kammerater og dens omgivende samfund.
 • at barnet føler sig anerkendt og at det lærer at anerkende andre.
 • at børn kan/tør vise følelser (vrede, glæde, at give/tilgive, indrømme egne fejl, tackle frustrationer udvise forståelse i konflikter.
 • at børn føler ligeværdighed.

Det gør vi:

 • ved at sikre fælles aktiviteter hvor børn får kendskab til hinanden, små lærer af store og store får indsigt i de smås formåen.
 • ved bevidst at se alle børn og være oprigtig interesseret i det enkelte barns liv og færden.
 • ved at støtte barnet i at blive selvhjulpen i sin færden, ved spisning, konfliktløsning, påklædning.
 • ved at gøre barnet bevidst om dets værd for fællesskabet, tale om kammeratskaber, betydning i legerelationer
 • ved at delagtiggøre barnet i daglige gøremål så fællesskabet og dagen kan fungere (borddækning, oprydning, omsorg for andre)
 • ved at tale om, hvordan man kan tackle forskellige handlinger. (Når barnet får et nej til leg, når barnet er i konflikt, når barnet savner, når barnet føler afmagt)
 • ved at tale om relationer, familie, hvordan/hvor vi bor, hvordan andre bor,
 • ved at tale om normer og værdier, hvordan taler man til andre, hvordan virker talemåder på andre.