Vuggestue og børnehave prioriterer legens betydning for børns trivsel, udvikling og læring. Børnene lærer meget gennem leg.

I leg kan det enkelte barn lære på egen hånd, når det undersøger og eksperimenterer. Barnet lærer sig selv at kende, og når vi voksne anerkender det barnet er optaget af, vil barnet få en oplevelse af, at dét det foretager sig er betydnings- og meningsfyldt. Gennem relation i legen bliver barnet social kompetent og barnet lærer at danne venskaber. Ved hjælp af sproget lærer barnet, at forhandle med andre børn og at gå på kompromis.

Legen er et frirum for børn, hvor de kan fantasere, eksperimentere og bearbejde indtryk og oplevelser. I legen kan børn skabe deres egen magiske verden og de kan handle på eget initiativ og på egne betingelser.

Børnene leger fordi de har lyst og for dem er legen meningsfuldt og sjovt. Børn lærer af andre børn i legen og de lærer ved at efterligne børn og voksne.

Børn bliver i stand til at lytte til andres ideer og forslag, de lærer at løse en opgave i fællesskab og de lærer at lytte og se andre børns signaler og vise respekt for andres følelser og opfattelser af livet. I legen kan børn glemme tid og sted og får oplevelsen af samhørighed med andre børn.

Legen er en berigelse af det daglige liv for børn, og en livsvigtig proces, der er stærkt forbundet med læring.