Vi er en funktionsopdelt institution, hvor de enkelte rum har forskellige funktioner. Der er voksne fordelt og sætter aktiviteter i gang i forhold til husets forskellige rum, eksempelvis kreative aktiviteter i ateliet. Derved kan børnene selv vælge, hvilket rum eller aktivitet de har lyst til at deltage i. Lyst og nysgerrighed er drivkraften for læring.

Vi vil skabe selvstændige børn der kan vælge til og fra, og samtidig vil vi gøre hverdagen forudsigeligt for børnene.

Ved morgensamlingen kan børnene både se og høre om dagens planlagte- og spontane aktiviteter.

Samtidig er det vigtigt, at børnene har et gruppetilhørsforhold. Børnene er inddelt i basisgrupper med mindst 4 voksne. Basisgrupperne samles hver dag til frokost. Det er også basisgrupperne der tager på tur sammen. Basisgrupperne samles også til forskellige aktiviteter i huset.
Hver basisgruppe er fordelt i 2 mindre spisegrupper.

Hvert barn tilknyttes en primærvoksen, som følger barnet og som har fokus på barnets trivsel, udvikling og læring, samt er ansvarlig for forældresamtaler og er forældrenes primære kontaktperson.

Fordybelse er gavnligt for børn og voksne, det er derfor vigtigt, at de voksne der er i gang med aktivitet sammen med børnene, ikke afbrydes unødigt. Derfor er én af de voksne ”flyder”.
”Flyderens” funktion er, at tage imod børnene når de kommer i børnehaven, at vinke med de børn der har behov for dette. Det er ”flyderen” som viser børnene til rette i huset, tager imod beskeder, tager telefonen, hjælper ved toiletbesøg eller guider børnene til aktiviteterne.

På aktivitetstavlen kan ses, hvem der har flyderfunktionen henholdsvis før middag og efter middag.