De fysiske rammer i Grauballe Børnegård er gode og giver os mange muligheder for en god og aktiv hverdag, både inde og ude. Derfor har vi indrettet vore lokaler og udendørs arealer, så de understøtter børnenes forskellige behov.

Indendørs har vi store, lyse og rummelige lokaler som er indrettet til forskellige aktiviteter og funktioner. Vi har motorikrum, musik og bevægelsesrum, børnebibliotek, dukkekrog, kreativværksted og naturteknik.

De store rum bruges både som spise-, lege- og aktivitetsrum.

Udendørs giver legepladsens størrelse og indretning optimale muligheder for at udfordre motorikken. Legepladsen har cykelbane, ujævnt terræn, store bakker, kælkebakke, legeredskaber til at klatre, rutsje, gynge, vippe og krat hvor børnene kan gemme sig og være sig selv eller lege uforstyrret i mindre grupper, samt steder, hvor børnene må grave, lege i vandpytter og plørehuller.
Derudover er der indrettet en sanse- og urtehaver, som stimulerer børnene til at se, høre, føle og smage. Bålstedet bruges flittigt, her lærer børnene at lave mad, brød, popcorn og pandekager. Der er altid voksenopsyn ved bålet.

Vores stald er indrettet, så børnene kan få sansemotorisk udfoldelser og stimuli i hængekøjer, på klatrevæg, balancebomme, karruseller eller lege i kuglerummet, eller i hestebåsen m. saddel, grimme og andet tilbehør. Der er også mulighed for kreative aktiviteter med grove materialer fx ler, papmache  eller håndværksmæssige aktiviteter i udeværkstedet.

Med de mange muligheder for udfoldelser i de fysiske rammer er det oplagt, at børnene bliver inspireret og udfordret på alle måder i forhold til læreplanstemaerne.