Vi har fokus på aktiviteter i små og store børnefællesskaber. Vi ønsker at målrette den pædagogiske indsats og tilrettelægger aktiviteter som er tilpasset børnenes udvikling, trivsel, læring og behov. Vi ønsker, at venskaber og relationer på tværs af basisgrupperne er vigtige element i børnefællesskaberne, samt at det enkelte barn oplever sig som værdifuld i relation med jævnaldrende børn.

Vi prioriterer aktiviteter for kommende skolebørn med ugentlig aktivitetsdag for Maxigruppen.

I forbindelse med projekt Fremtidens Dagtilbud er vuggestuens børn opdelt i mindre grupper med 3 – 4 børn og én fast voksen. Hver gruppe har aktiviteter 2 formiddage om ugen omkring Kulturelle udtryksformer og værdier, krop og bevægelse eller Natur.