børn

Gæstehuset Viben er et tilbud til dagplejebørn og forældre om gæstedagpleje i lokalområdet.

Det er vores ønske, at skabe et tæt samarbejde og en sammenhæng imellem lokale dagplejere, børn, forældre og daginstitution i Grauballe.

Gæstehuset Viben åbnede 16. august 2016 og er et tilbud til dagplejebørn og - forældre, når lokale dagplejer har ferie, er på kursus eller er sygemeldt.Vi har plads til 8 børn.

Vore 2 erfarne medarbejdere har fokus på, at børnene skal opleve omsorg, tryghed, nærvær og udvikling.

Gæstehuset Viben har lokaler i nær tilknytning til vuggestuen i Grauballe Børnegård. Institutionen stiller lokaler, inventar og legetøj til rådighed til Gæstehuset.

Dagplejebørn og forældre kan benytte vuggestuens indgangsdør.

Læs Vibens velkomstfolder her

vibe