Daginstitutionen Gudenåens overordnede værdier er ”Trivsel og Samarbejde”.
I Børnehuset Fårvang har vi desuden, et særligt fokus på ”Bevægelse, læring og aktiv deltagelse” ”Fordi vi kan!”.
Vi sigter efter at børnene kan:
Have oplevelsen af et godt liv.
Klare sig i tilværelsen, - være selvhjulpne og kompetente.
Indgå og bidrage i forpligtende fællesskaber.
Møde og give omsorg og tilpasse udfordringer.
Se de skæve vinkler, nonkonforme løsninger og medmenneskelighed.

Når det skal lykkes er alle i og omkring Børnehuset afhængig af:
Særlig fokus på SPROG og KULTUR. Også grundet den demografiske sammensætning i Fårvang og omegn.
Kropslig trivsel, bevægelse, leg og deltagelse.
Anerkendelse, inklusion og fællesskab.
Forældre engagement, interesse og inddragelse. Aktiv institutionsbestyrelse og lokalt forældreudvalg.
Medarbejdere og Tværfaglige nøglepersoner, der bakker op.
Dagplejen og den røde tråd i små-børnelivet.
Skole og fællesskab.
Lokalområdet, som borgere, foreninger, Fælles Forum, plejehjem……
Og et inspirerende fællesskab med de tre Børnehuse i Daginstitutionen Gudenåen og Silkeborg Kommune.

For at kunne bevare overblikket over intentioner, værdier og indsats, anvender vi en del metoder og redskaber i Børnehuset:
”Trivsel på Tværs” som er en model for den tidlige indsats og det gode børneliv. Det vigtige arbejde ligger mellem Trivselsvurderingerne.
Pædagogiske læreplaner.
Digital sprogvurdering. Også med mulighed for mere målrettet arbejde i hverdagen. Dialogisk læsning.
Pædagogisk Idræts Certificering.
Inklusions afsæt og anerkendende kommunikation. Narrativ læring.
NUZO-, LP- og SMTTE-modeller.
Sidst, men ikke mindst – engagement, ”tåle mod'ighed” og hinanden.

Værdierne i hverdagslivet

Vi arbejder, i tæt samarbejde med forældrene, ud fra tanken om at skabe et meningsfuldt og inspirerende hverdagsliv i børnehuset. Hvor børnenes trivsel, tryghed og behov for nærvær er i højsæde. Vi tror på, at børn udvikler sig bedst i nogle trygge og omsorgsfulde rammer, som grundlag for lysten og modet til at kaste sig udforskende ud i livet.

Vi har meget øje for børnefællesskabets betydning for børnenes læring. Vi arbejder med de forskellige inklusions- og eksklusionsfaktorer, der viser sig.
Børn skal inddrages og deltage aktivt i hverdagslivet i og omkring børnehaven.

Værdier   

Værdier1