Profil certificering og projekt baggrunde

Børnehuset Fårvang - ”Bevægelse, læring og aktiv deltagelse” ”Fordi vi kan!”

I Børnehuset Fårvang finder vi afsættet for arbejdet i og omkring den demografiske sammensætning.

2017 - 2018: Certificeret ”Pædagogisk Idræts Institution”. 1 år i uddannelsesforløb med VIA, 35 timers undervisning og en stor portion forandringsparathed.

2016-2018: Trivsel på Tværs. En tidlig opsporings- og indsatsmodel. Fårvang var 1 ud af 2 børnehaver i Silkeborg Kommune, der i 1½ år afprøvede modellen – dengang kaldt ”Samarbejdsmodellen”. Vi var med til at forme og påvirke indholdet i retning af opkvalificering af arbejdet med Trivselsvurderingerne, arbejdet med børnene, samarbejdet med forældrene, tværfag teams og skole/dagpleje.

2016- 2018: Familie RUM. På baggrund af vores tradition for samarbejde med forældregruppen og lokalområdet, - tog vi mod en opfordring på at udvikle på Familierum i Silkeborg Kommune (Berlin modellen var den oprindelig baggrund).

  • Fra Forældreudvalgsmøde:
    FAMILIERUM er ikke et fast rum/lokale i Børnehuset, men en holdning og et ønske for Børnehusets HJERTERUM. Det bygger på værdier om TRIVSEL og SAMARBEJDE på TVÆRS, og kan lånes og bruges i den ånd. Det er (måske) kun fantasien der sætter grænser for hvad der kan foregå / foregår; men her er: Inspiration, - hvad kan man bruge FAMILIERUM / Børnehuset til: Baby massage. Voksen-baby leg, kontakt og krop. Yoga. Børnefødselsdage – weekend. Overnatninger med klasser, hold, grupper af børn. Mødre grupper. Mad / spise grupper / klub. Kortspil, brætspil eller andre fritidsinteresse. Børnehaven har en ”kaffe-sofa”, så vi er altid klar med en kaffetår. Højtlæsning – gerne i åbningstiden. Bedste- eller ”Senior-” besøg, gerne i åbningstiden. -Kontor / mødested for små foreninger uden egne / lokale lokaler: Ensomme gamles værn, Red barnet eller andre interesseorganisationer. Lige nu holder Sundhedsplejen og Familie Rådgivningen til her også. Kontakt Karen Kjær i Børnehuset ved interesse.

2016-2018: Fårvang på Kanten & Spor 2. Som samarbejdspartner i lokal projekt om at sætte Fårvang på Kommune Kortet (bl.a. vores ”Fra HAVE til MAVE” stammer herfra). Dette projekt blev fuldt op at en konkret indsats i forhold til børn og familier, hvor vi som Kommunale Institutioner havde en mulighed og en opgave (bl.a. vores faste Sundhedsplejer – og Familierådgivers kontortider, Bydelsmødrene og kostforløb stammer herfra).

2014- 2017: Etablerings forløb lokalt og politisk for det ny Børnehus Fårvang. Fra gruppe etableret på forældremøde i Fårvang Børnehave til lokalt og politisk samarbejde om Ideudvikling, økonomi og etablering af Børnehuset Fårvang.

2013 – 2015: Afprøvning at Digital Sprogvurdering for Silkeborg Kommune, for alle børn. Målrettet arbejde med børns sprog og ikke mindst udvikling af metoder og hverdagspraksis mellem de digitale sprogvurderinger.

profil, certificering og projektbaggrund profil, certificering og projektbaggrund1