Organisering

Overordnet er børn og voksne organiseret i grupper.

Trolde og Dværge er børnehusets ”grundtrin (RØD)” og ”mellemtrin (GUL)” og er basisgrupper for børnene, de første 2-2½ år i børnehave. Disse er alders integrerede grupper.

Man starter som 3-årig hos enten Trolde eller Dværge, hvor børnene får tilknyttet en primærpædagog, der har særligt ansvar for at følge og følge op på barnet og på samarbejdet med forældrene. Primærpædagogen er den samme alle årene i børnehaven.
Det sidste år i børnehave samles børnehusets 5-6-årige børn i Verdensrummet, med deres primærpædagoger. Verdensrummet er ”overbygning (GRØN)” og ”det sidste år i børnehave”.

Alle ”farveskift” sker pr. august. Til de forskellige ”trin” i Børnehuset, knytter der sig et særligt fokus, der er beskrevet i tre folder. Se nederst.

I alle grupper, samles børnene ofte i mindre grupper, der både kan være aldersblandede og kan være jævnaldrende.
Vi plejer at sige at vores børn både er i horisontale grupper, i grupper med børn på flere aldre, som søskendegrupper – og i vertikale grupper, som er grupper, hvor børnene er mere jævnaldrende.
Disse gruppeopdelinger findes både som organiserede grupper af os, - i forbindelse med samlinger, aktiviteter/projekter, legegruppe, kl.9- og frokostmåltidet og i selvorganiserede grupper af børnene, - i forbindelse med leg, aktiviteter og måltider (morgen og eftermiddag).

Vi tror begge muligheder er godt for den alsidige udvikling og læring (socialt, følelsesmæssigt, sprogligt mm læring og udvikling) barnet gennemgår i de vigtige barndomsår.