Børnehave har gennem de sidste par år arbejdet målrettet med børnenes sundhed, deltagelse og læring. Undervejs i dette forløb har vi ændret og styrket vores fokus på hverdagslivet i børnehaven omkring leg og bevægelse, sundhed og hygiejne samt selvhjulpen hed, deltagelse og forpligtende fællesskab. Læs rapporten om ”Bevægelse, deltagelse og sundhed i hverdagslivet i Børnehuset Fårvang” – se bilag. Den giver et indblik i hverdagen, i børnehaven.

At få hele kroppen med i lege, aktiviteter og fællesskaber i børnehuset er i høj grad et fokusområde. ”Kroppen lyver aldrig” og derfor en godt udtryk at arbejde med.

Både børnehusets indretning og beboere er under konstant forandring. Derfor er det vigtig og nødvendigt hele tiden at tilpasse hverdagen med behovet.

Morgen fra 6:15 til ca. 9, - er vi organiseret på en sådan måde, at børnene tilbydes en række aktiviteter og rum, hvor personalet enter følger børnenes interesse og ideer eller vi går ved siden af børnene og guider og hjælper til.
I dette tidsrum er der morgenmad (en times tid), spil, kreative aktiviteter, læse-snakke, leg med bygge-biler- dukker-udklædning, bevægelse i motoriklokale og andet bevægelsesområde inde og ude.
Formiddag fra 9 til ca. 12, - er vi organiseret i minimum 3-4 primærgrupper (oftest flere), hvor personalet går foran og ved siden af børnene i valg af aktiviteter og guidning at ramme og normer. Vi fordyber os i aktiviteter med et konkret pædagogisk sigte, der er relevante og koblet til børnenes interesse og behov. Årstidsbestemte aktiviteter ude og inde. Pædagogisk køkken og motorik aktiviteter. Aktiviteter i forbindelse med traditioner eller samarbejde dagpleje og skole. Aktiviteter vi er blevet optaget af- familie, bolig og by, fødsler og fødselsdage, kultur lokalt eller DK og meget meget mere.
I dette tidsrum ligger to måltider, der begge er inkluderet i vores pædagogiske fokus. For sprog, kommunikation, selvhjulpen hed, forpligtende fællesskab.

Middagsstunden fra ca. 12-14, er et af de (mange) tidspunkter hvor vi arbejder med ”overgangs – pædagogik”. Som er et tidsrum, hvor de fleste børn i børnehaven går fra en form for organisering af børnelivet i børnehaven til en anden.
Lige nu er det for alle i børnehuset forbundet med oprydning, badeværelses besøg, garderobe og påklædning, middagssøvn, personalets 29 minutter, klargøring til eftermiddag og mange praktiske gøremål. Samt Dialogisk Læsning.
For mange børn (og voksne) er der behov for en tydelig guidning og ret stram organisering i dette tidsrum.
Eftermiddag fra 14 til 16:30, - er vi organiseret som morgen. Personalet har udstukket rammen og børnene går foran i aktiviteter og samvær.
Personalet opholder sig i de zoner, der er aftalt og guider børnene igennem eftermiddagen. Her er også prioriteret tid til forældrene når børnenes hentes.
Eftermiddagsmaden, har børnene med hjemmefra og vi spiser på samme tidspunkt alle sammen. Derefter fordeler børnene sig med beskæftigelses aktiviteter, motoriske lege og rollelege, bygge-konstruktion-dukker-spil, højtlæsning. Eftermiddagen bærer ofte præg af de ting børn og personale har været optaget af i løbet af formiddagen.
Senere på eftermiddagen inddrages børn (og forældre) igen i oprydningen.

Se her fire bilag om emnet:

om livet i børnehaven       

om livet i børnehaven1   om livet i børnehaven2