Overordnet mål:

 • Børn skal have mulighed for at opleve glæde ved at være i naturen og at udvikle respekt for natur og miljø
 • Børn skal kunne erfare naturen med alle sanser og opleve den som et rum for leg og fantasi og som rum for både vilde og stille aktiviteter
 • Børn skal have mulighed for at få mange og forskelligartede erfaringer med naturen og naturfænomener samt for at oplev naturen som et rum for at udforske verden

Sammenhæng: Hvor er vi?
Børnehuset Ans er et aldersopdelt hus med ca. 130 børn, fordelt i 3 teams. 2 gange om året arbejder vi på tværs i hele huset, om et fælles tema.

Vi er beliggende i et naturskønt område med tipi, sø, skov, kuperet terræn og markarealer med dyr.

Vores legeplads rummer mulighed for forskellige læringsmiljøer inden for natur og naturfænomener, med plads til bevægelse og fordybelse.

Vi prioriterer, at børnene kommer ud hver dag, hele året rundt, og får erfaring med naturens gang og forskellige naturfænomener.

Mål: Hvad gør vi?
Myrerne:

 • At børnene viser glæde ved at færdes i naturen samt tør at røre ved dyr, planter og jord

Fårekyllingerne:

 • At give børnene mulighed for at gå på opdagelse og udforske i et inspirerende miljø
 • At give børnene mulighed for at eksperimentere
 • At støtte børnene i begrebsudviklingen om mængde, form og begreber som bagved, under, let, tung
 • At opleve glæden ved at være i naturen, og udvikle respekt for natur og miljø
 • At opleve naturen som et rum for leg og fantasi til vilde og stille aktiviteter

Græshopperne:

 • Skal stifte bekendtskab med emnet "fra jord til bord", for at få erfaringer med fødekæden

Tegn: hvad skal vi registrere? (skal være iagttagelige)
Myrerne:

 • At børnene er glade og nysgerrige, når vi er i naturen
 • At børnene tør røre, lugte og smage i naturen

Fårekyllingerne:

 • At børnene gerne vil ud og lege
 • Har en kendskab til dyr og natur – og viser ansvar
 • At børnene konstruerer, bygger og eksperimenterer ude og inde
 • Leger med tal og former

Græshopperne:

 • Børnene viser interesse for, hvor vores fødevarer kommer fra
 • Børnene deltager aktivt i samtale om emnet, og i vores aktiviteter
 • Vi kan høre børnene snakke indbyrdes om oplevelserne

Tiltag: Hvad skal skabe ændringer?
Myrerne:

 • Ture i nærmiljøet, med muligheder for forskellige natur oplevelser
 • Smage på hvad der er spiseligt
 • Røre ved dyr og planter
 • Lege med naturmaterialer
 • Bruge forstørrelsesglas og insektglas til at undersøge og undres i naturen
 • Bruge IPad til billeder, små film og viden søgning

Fårekyllingerne:

 • Mange naturoplevelser – ude og inde
 • Ex. bygge huler, snegle i terrariet, regnorme i glas, planter i vindueskarmen..
 • Naturvidenskabelige eksperimenter – luft, vand
 • Emneuger - deltage i Naturens Dag i september
 • Arbejde med tal, farver, mængde, mål, former, vægt..
 • Spil
 • Give børnene kendskab til de forskellige årstider - og hvad de bringer: høst, kastanjer..
 • At børnene har adgang til forstørrelsesglas.

Græshopperne:

 • Rugekasse - fra æg til kylling (måske)
 • Besøg på Hinge Osteri
 • Udstilling til sommerfesten
 • Lave mad på bål
 • Snak om maden og hvor den kommer fra
 • Lave smør, mel, brød mm
 • Lave neg til fuglene
 • Sange og remser
 • Bøger
 • Kreative aktiviteter

Evaluering: Hvordan går det? Hvor langt kom vi?
Vi vil løbende evaluere på teammøder, personalemøder og forældrebestyrelsesmøder.

 • Dokumentation

Børn med særlige behov:
For at sikre børn med særlig behov bliver set og anerkendt på deres ressourcer og kompetencer, vil vi anvende forskellige metoder, som netop sætter fokus på barnets styrker frem for svaghed

Tiltag:

 • I samarbejde med forældrene bliver der udarbejdet individuelle handleplaner på de områder, hvor barnet skal støttes til videreudvikling
 • Der arbejdes med anerkendende pædagogik
 • Der arbejdes med strukturerede læringsmiljøer
 • Der arbejdes med trin for trin – tilbyder nogle værktøjer, som støtter børnene i selv at mestre vanskelige sociale situationer
 • Støtte til venskabsdannelse
 • Hjælpe med at lægge strategier for børnene
 • Være barnets konsulent
 • Bruge sproget som styrings- og støtteredskab
 • Bruge gentagelser og hjælp til overskuelighed
 • Der gives mulighed for samvær i små og store grupper