Sammenhæng:
Børnehuset tager udgangspunkt i Howard Gardner mangesidige intelligensbegreb, da det rummer menneskets mange forskellige virkemåder, udtryksmåder, færdigheder og kompetencer og således bidrager til en god helhedsforståelse af barnet.

Strukturen og dagsrytmen er overordnet den samme hver dag, dog er indholdet af aktiviteterne forskelligt, alt efter hvem der deltager i de pædagogiske aktiviteter.
Der tages hensyn til den store forskel, der er på de 3 årige og 6 årige børn.

Mål: Hvad vil vi?
Børnene skal have mulighed for at opleve glæde ved deres krop og ved at være i bevægelse samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner og bevægelser i både fri leg og tilrettelagte udfordringer.

Børn skal leve under betingelser, som styrker deres fysiske sundhed, herunder forhold som ernæring, hygiejne og aktiv livsstil.

Børn skal have mulighed for aktivt at udforske og tilegne sig den fysiske, sociale og kulturelle verden gennem alle sanser

Børn skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner og støttes i at udvikle forståelse og respekt for egen og andres kropslighed

Tegn: Hvad skal vi registrere? (skal være iagttagelige)

Tiltag: Hvad skal skabe ændringer?

Evaluering: Hvordan går det? Hvor langt kom vi?
Vi vil løbende evaluere på stuemøder, personalemøder og forældrebestyrelsesmøder.
Der laves årligt en skriftlig evaluering
Dokumentation – via foto og opslagstavle.

Børn med særlig behov:
For at sikre børn med særlig behov bliver set og anerkendt på deres ressourcer og kompetencer, vil vi anvende forskellige metoder, som netop sætter fokus på barnets styrker frem for svaghed

Tiltag:
I samarbejde med forældrene bliver der udarbejdet individuelle handleplaner på de områder, hvor barnet skal støttes til videreudvikling.

  • Der arbejdes med anerkendende pædagogik
  • Der arbejdes med strukturerede læringsmiljøer
  • Der arbejdes med trin for trin – tilbyder nogle værktøjer, som støtter børnene i selv at mestre vanskelige sociale situationer
  • Støtte til venskabsdannelse
  • Hjælpe med at lægge strategier for børnene
  • Være barnets konsulent
  • Bruge sproget som styrings- og støtteredskab
  • Bruge gentagelser og hjælp til overskuelighed
  • Der gives mulighed for samvær i små og store grupper