Overordnet mål:

 • Børn skal have mulighed for, at udvikle deres sprog gennem alle hverdagens aktiviteter
 • Børn skal udfordres til sproglig kreativitet, samt til at udtrykke sig gennem forskellige genrer
 • Børn skal støttes i at udvikle deres nysgerrighed og interesse for tegn, symboler og den skriftsproglige verden, herunder bogstaver og tal
 • Børn skal have adgang til at bruge forskellige kommunikationsmidler og IT, herunder have mulighed for at arbejde med computere

Sammenhæng: Hvor er vi?
Vi arbejder med sproget i al den tid børnene går i børnehave. Fra august til december er det læreplanstemaet SPROG vi har fokus på, derfor vil der i denne periode være ekstra opmærksomhed på sproget.
Vi er et aldersopdelt hus med ca. 130 børn fordelt i 3 teams.
Vi er med i et projekt med dialogisk læsning for børn med dansk som andetsprog.
Talepædagogen kommer i huset en gang om ugen. TRAS er et arbejdsredskab for os. Vi laver sprogvurderinger på de børn, vi vurderer har behov for det. Annie er sprogansvarlig i huset.

Mål: Hvad gør vi?
Børnene skal have mulighed for, at udvikle deres sprog gennem alle hverdagens aktiviteter.

Tegn: hvad skal vi registrere? (skal være iagttagelige)
Myrerne:

 • Vi vil gerne høre børnene snakke om den aktivitet de er i gang med.
 • Høre og se deres interesse for rim og remser

Fårekyllingerne:

 • Børnene synger med på troldesangene
 • Børnene kan huske remserne om trolde 
 • Børnene leger selv troldelege

Græshopperne:

 • At vi får en dialog om det læste/fortalte
 • At de synger og leger med sproget


Tiltag: Hvad skal skabe ændringer?
Myrerne:

 • Give tid til at snakke og lytte, både børn og voksne
 • De voksne skal snakke om de ting der foregår 
 • Læse bøger og synge, og bruge rim og remser 
 • Vi skal pjatte med sproget, på deres plan

Fårekyllingerne:

 • Vi synger troldesange
 • Leger troldelege 
 • Læser bøger om trolde 
 • Har remser om trolde 
 • Vi finder ting i naturen som vi kan lave trolde af 
 • Vi klipper trolde

Græshopperne:

 • Dialogisk læsning
 • Rim og remser 
 • Højtlæsning 
 • Synge sange 
 • Fortællinger

Generelt i hele huset, vil vi være opmærksomme på, at skabe et godt sprogligt miljø, hvor vi har længere dialoger med børnene og øjenkontakt. Vi tager udgangspunkt i de 10 understøttende sprogstrategier.

Evaluering: Hvordan går det? Hvor langt kom vi?
Vi vil løbende evaluere på teammøder, personalemøder og forældrebestyrelsesmøder
Dokumentation

Børn med særlige behov:
For at sikre børn med særlig behov bliver set og anerkendt på deres ressourcer og kompetencer, vil vi anvende forskellige metoder, som netop sætter fokus på barnets styrker frem for svaghed

Tiltag:

 • I samarbejde med forældrene bliver der udarbejdet individuelle handleplaner på de områder, hvor barnet skal støttes til videreudvikling
 • Der arbejdes med anerkendende pædagogik 
 • Der arbejdes med strukturerede læringsmiljøer 
 • Der arbejdes med trin for trin – tilbyder nogle værktøjer, som støtter børnene i selv at mestre vanskelige sociale situationer
 • Støtte til venskabsdannelse 
 • Hjælpe med at lægge strategier for børnene 
 • Være barnets konsulent 
 • Bruge sproget som styrings- og støtteredskab 
 • Bruge gentagelser og hjælp til overskuelighed 
 • Der gives mulighed for samvær i små og store grupper