Børnehuset Ans sender nyhedsbreve ud via DayCare systemet, som er et internt IT system, Silkeborg kommune har valgt som kommunikationsplatform mellem forældre og medarbejdere.