Børnehuset tager udgangspunkt i Howard Gardners intelligensbegreb, da det rummer menneskets mange forskellige virkemåder, udtryksmåder, færdigheder og kompetencer og således bidrager til en god helhedsforståelse af barnet.

Nogle børn lærer bedst ved at lytte, andre ved at tegne og se billeder. Nogle skal have alle fingrene i suppedasen for at forstå, hvordan tingene hænger sammen. Så er der dem, der skal kende helheden på forhånd. For ikke at glemme dem, der gør flittigt brug af intuitionen, når de prøver at forstå og mestre verden. Nogle slår rytmer, finder på remser og sange. Og nogle fungerer fantastisk i grupper og sociale sammenhænge.

Når barnets foretrukne aktivitet og stærke sider anerkendes og bekræftes af de voksne, giver det barnet overskud og mod. Humøret og kreativiteten stiger. Og barnet kan hermed udvikle sig på flere fronter.

Børnehuset laver en intelligensprofil på barnet inden samtalerne. Intelligensprofilen er en prioritering af barnets styrkesider ud fra observationer af barnet, sammenholdt med beskrivelserne af den enkelte intelligens.

Ved at kende barnets styrkesider kan Børnehuset og hjemmet via de stærke sider styrke de svage og derigennem fremme barnets alsidige udvikling.