Når du deltager i arbejdet omkring institutionen gennem forældrebestyrelsen, har du mulighed for at præge:

  • De pædagogiske principper
  • Aktiviteter, herunder hvilke typer aktiviteter, der skal prioriteres
  • Samarbejde mellem institutionen og forældrene
  • Normer for forplejning, inventar og beskæftigelse
  • Samarbejde mellem flere institutioner
  • Samarbejde med lokalområdet
  • Information til / fra forældre
  • Personalesammensætning
  • Forældrenes egen medvirken i institutionens hverdag
  • Bestyrelsen udarbejder i samarbejde med personalet pædagogiske læreplaner

Læs mere om bestyrelsesarbejdet

Forretningsorden er med til at skabe en ensartethed for bestyrelsesmøderne i Daginstitutionen Gudenåen. Du kan læse mere i nedenstående dokument.

Forretningsorden for Gudenåen

Referater fra møder i forældrebestyrelsen:

Referaterne ligger på Aula under børnehusene.