Kontakt

Daginstitutionsleder for Daginstitutionen Gudenåen:

Malene Ringberg
mail: mir@silkeborg.dk

Børnehuset Ans
Daglig leder Malene Ringberg
tlf. 20 13 28 66
mail: mir@silkeborg.dk

Grauballe Børnegård
Daglig leder Tove M. Sørensen
tlf. 20 11 12 73
mail: tms1@silkeborg.dk

Børnehuset Fårvang
Daglig leder Karen Kjær
tlf. 20 11 15 84.
mail: karen.kjaer.jensen@silkeborg.dk