Silkeborg Kommune har udarbejdet en håndbog for forældre i daginstitutionsbestyrelser. I håndbogen beskrives rammerne for forældrebestyrelsessamarbejdet.  

Håndbog for forældre i daginstitutionsbestyrelser